Ostuinfo

Kasutustingimused

Käsitööpood kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) sisaldavad kõiki tingimusi, mis reguleerivad teie („Kliendi“) juurdepääsu Käsitööpood e-poele (edaspidi: e-pood) ja teenustele (nagu defineeritud allpool) ning nende kasutamist. E-poodi ja Teenuseid pakutakse teile tingimusel, et te nõustute Kasutustingimustega muutmata kujul (v.a Eritingimused (nagu defineeritud allpool)). Nõustudes Kasutustingimustega, või muul punktis 2.2 sätestatud juhul, moodustavad Kasutustingimused õiguslikult siduva lepingu teie ja Käsitööpoe vahel.

Palun lugege Kasutustingimusi hoolikalt. Nõustudes Kasutustingimustega kinnitate, et olete neid lugenud, saanud neist aru ja nõustute, et need on teie suhtes siduvad. Kui te ei soovi, et Kasutustingimused oleksid teie suhtes siduvad, siis e-poe edasine kasutamine ei ole lubatud.

1. Käsitööpood

1.1. Käsitööpood kaubamärk ja e-pood on ENODE OÜ poolt loodud ja hallatav veebipood, kus ENODE vahendab komisjonimüügi korras erinevate tootjate (edaspidi: Müüjad) kaupade (edaspidi: Kaup) müüki klientidele (edaspidi: Klient).

1.2. Käesolevates tingimustes tähendab kasutaja nii e-poodi sirvivaid Kliente, sh nii tarbijaid kui juriidilise isiku, ning Müüjaid, kelle Kaupa e-poes müüakse.

1.3. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Enode ja Klient. Müük toimub Müüja arvel.

1.4. Mistahes küsimuste korral palume kasutajatel võtta ühendust Enode OÜ-ga: registrikood 14506335, aadress Kaupmehe 1-16, 60532 Tartu, Eesti Vabariik; e-posti aadress on info@kasitoopood.ee ja kontakttelefon +372 58542221.

1.5 Käsitööpood veebilehe logo, sisu, disaini ja muu selle juurde kuuluva imiteerimine, kopeerimine ja reprodutseerimine on lubatud ainult Enode OÜ kirjaliku loaga. Käsitööpoe logo ning veebilehe sisu kasutamiseks ei pea luba küsima järgnevad organisatsioonid:
1. Valitsusasutused;
2. Otsingumootorid;
3. Meediaväljaanded

2. Üldsätted

2.1. Enode ja kasutajad juhinduvad omavahelistes suhetes eelkõige käesolevatest kasutustingimustest, privaatsustingimustest ja võlaõigusseadusest, aga ka teistest Eesti Vabariigi seadustest ning muudest õigusaktidest.

2.2. Kasutustingimustega tutvumine on kasutajatele kohustuslik. E-poe sirvimiseks, e-poe vahendusel Kaupade pakkumiseks ja Kaupade ostmiseks peab kasutaja kasutustingimustega tervikuna nõustuma. Kasutaja kinnitab nõustumist kas e-poes kasutajakonto registreerimisega või Kauba tellimuse esitamisega, sõltuvalt kumb tingimus saabub enne.

2.3. Enodel on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt kasutustingimusi muuta, teavitades sellest kasutajaid veebilehel www.kasitoopood.ee. Kasutustingimuste muudatustega mittenõustumisel peab kasutaja lõpetama e-poe kasutamise.

2.4. Tellitud Kauba ostule-müügile kohalduvad alati need kasutustingimused, mis kehtisid ja olid avaldatud e-poes Kauba eest tasumise hetkel.

3. E-poes müüdavad Kaubad ja tellimuse esitamine

3.1. E-poes kuvatakse Enodega lepingulises suhtes olevate Müüjate Kaupu. Kauba omaduste kohta avaldatud tooteinfo pärineb ja selle õigsuse eest vastutab Müüja. Juhul, kui Kauba tootmiseks, müügiks või reklaamiks on vaja tegevusluba, registreeringut või litsentsi, siis selliste olemasolu ja kehtivuse eest vastutavad Müüjad. Enode võib, aga ei ole kohustatud jooksvalt kontrollima Kauba kohta avaldatud informatsiooni ega taga selle õigsust ega täielikkust igal hetkel.

3.2. Kõik e-poes märgitud Kauba hinnad ja ühikuhinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.3. Kauba vedu toimub vastavalt Kliendi valikule kas pakiautomaati või kulleriga tasu eest Kliendi kulul (edaspidi: Veokulu). Ostu sooritamisel lisandub Veokulu iga valitud Kauba kohta. Selle põhjuseks on asjaolu, et mitme Kauba ostmisel võib Kaupade tarneaeg olla erinev või valitud Kaubad võivad tulla erinevatelt Müüjatelt ja saadetakse teele erinevast kohast. Kui tellitud Kaupu saab saata ühiselt ja seeläbi Veokulu väheneb, siis maksab Enode üleliigselt tasutud Veokulu Kliendile tagasi või annab Kliendile samas summas e-poes krediiti. Kui Kauba puhul on ise järgi tulemise võimalus ja Klient valib selle, siis Veokulu ei lisandu.

3.4. Enodel on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid Kaupade või veoteenuste hindu. Juba tellitud Kauba hind ja Veokulu sellest ei muutu.

3.5. E-poes kuvatud pildid (sh fotod) Kauba kohta on illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust Kaubast. Samuti ei pruugi Kauba kirjeldus olla täielik. Küsimuste ja kahtluste korral soovitame kasutajal paluda täiendavat informatsiooni meie klienditoelt saates e-kirja või kasutades vestlusakent veebilehel.

3.6. E-poes kuvatud Kaubad ei pruugi olla valmis ja neid ei hoiustata Enode laos. Kaup valmistatakse ja/või saadetakse Kliendile üldjuhul Müüja asukohast.

3.7. E-poest ostu sooritamiseks valib Klient välja soovitud Kauba (vajadusel tehes valikud Kauba omaduste osas), lisades esialgu Kauba ostukorvi. Selleks vajutab Klient Kauba müügipakkumises olevale nupule „Lisa ostukorvi“. Kauba tellimuse vormistamiseks esitab Klient ostukorvi lehel enda kohta tõesed ja täielikud andmed või logib sisse e-poe kasutajakontole, valib Kauba kätte toimetamise viisi ja kinnitab lõpliku ostusoovi ostukorvi lehel nupu „Maksma“ nupu vajutamisega. „Maksma“ nupu vajutamisega võtab Klient kohustuse tasuda Kauba ostuhinna ja Veokulu täies mahus. Kauba eest tasumine toimub ostukorvi lehelt pangalingi kaudu, ülekandega Enode kontole või Esto järelmaksuga.

3.8. Klient vastutab täielikult Kauba tellimisel ebaõigete või mittetäielike andmete esitamisega kaasnevate tagajärgede eest (sh Kaupa ei ole võimalik kohale toimetada, Kaup ei jõua Kliendini Tarneaja jooksul, Kauba saatmisega tekib lisakulusid, mille eest vastutab Klient).

3.9. Kui Klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Enode ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping). Enode saadab viivitamatult Kliendile tellimuse kättesaamise kinnituse Kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile. Tellimuse kinnituse kättesaamise eest esitatud e-posti aadressilt vastutab Klient.

4. Kauba Tarneaeg ja veotingimused

4.1. E-poest ostetud Kaupu tarnitakse Eesti, Läti, Leedu, Soome piires.

4.2. Kauba juurde on märgitud Kauba kättetoimetamise tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul Müüja valmistab või paneb teele Kliendi soovitud Kauba.

4.3. Kauba tarneaeg võib sõltuda Kauba liigist ning tellitud Kauba kogusest. Eeldatav tarneaeg on märgitud e-poes iga Kauba kirjelduses.

4.4. Enode korraldab Kauba veo Müüja asukohast Kliendi juurde Kliendi soovitud viisil ja Kliendi poolt märgitud sihtkohta. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades veoteenuse pakkujat.

4.5. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, annab Enode sellest Kliendile teada ning pakub välja uue Tarneaja või raha tagasi. Kliendile tagastatakse raha mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Enode eeldab mõistliku aja jooksul vastamist Kliendilt.

4.6. Enode ei vastuta Tarneaja ületamise eest, kui viivituse on tinginud kolmas isik, kelle eest Enode ei vastuta, või kui Tarneaja ületamise tingivad Kliendi poolt esitatud valed või puudulikud andmed Kauba kohale toimetamiseks.

4.7. Tellitud Kauba üleandmine toimub selle pakiautomaati toimetamisega. Kulleriga tellitud Kauba üleandmine toimub tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Kauba üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga. Müüja asukohast kättesaadav Kaup on kättetoimetatud alates sellest, kui Müüja teatab Kliendile, et Kaup on kättesaamiseks valmis pandud.

4.8. Pärast Kauba kätte toimetamist saadetakse Kliendile e-postiga Müügilepingu täitmise kinnitus.

5. Taganemisõigus

5.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil (s.o ka e-poe kaudu) sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Kaup on Kliendile kätte toimetatud.

5.2. Tarbijal ei ole taganemisõigust järgmise Kauba osas:
a) Kaup on valmistatud Kliendi eritellimusel,
b) kiirestiriknev Kaup (sh toidu- ja joogikaupade),
c) lühikese säilimisajaga Kaubad (nt lilled);
d) kui Kaup on üleandmisel sellises pakendis, mille avamise järgselt ei ole Kaup kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kosmeetika, kreemid, hügieenitooted, pesu, vms),
e) Kaup segatakse või ühendatakse teise asjaga ning neid ei saa enam eraldada (nt värvid).
Mittetagastatava Kauba kuulutuse juures on vastav märge.

5.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus. Taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info@kasitoopood.ee.

5.4. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist, tagastama Müüjale. Kauba tagastamise veo korraldab ja sellega seotud kulu kannab Klient ise.

5.5. Kui tagastamisele kuuluv Kaup ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient tagastamise kulusid kandma.

5.6. Tagastatav Kaup peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kauba pakend peab olema avatud ettevaatlikult ja seda rikkumata. Klient võib olla Kaubaga tutvunud üksnes nii nagu tal on lubatud sarnase kaubaga tutvuda poes. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab Klient Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Näiteks peab Klient hüvitama Müüjale Kauba puhastamise või parandamise kulud, vms.

5.7. Enode tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Enodele.

5.8. Enode võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.

5.9. Enodel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6. Kauba Müügilepingu tingimustele mittevastavusest teatamine ja pretensioonide esitamise õigus

6.1. Tarbijast Klient saab Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, eelkõige
a) nõuda kohustuse täitmist;
b) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
c) nõuda kahju hüvitamist;
d) taganeda müügilepingust või öelda leping üles;
c) alandada hinda;
f) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

6.2. Kõiki seadusest või müügilepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid võib kasutada eraldi või koos, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

6.3. Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele Enode poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

6.4. Enode vastutab tarbijatest kasutajatele müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Kauba üleandmisest Kliendile.

6.5. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates Kauba üleandmisest Kliendile.

6.6. Kaebuse esitamise aluseks on Müügilepingu täitmise kinnitus.

6.7. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile info@kasitoopood.ee viivitamatult pärast Kauba puuduse avastamist, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul.

6.8. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Kaubal esineva puuduse (puuduste) kohta. Lisaks tuleb kaebuses viidata Tellimuse kinnituse numbrile või esitada muud andmed, mille järgi Enodel on võimalik Müügileping tuvastada, kaebuse esitamise kuupäev, kaebuse esitaja nõue Enodele (millist õiguskaitsevahendit soovitakse kasutada), kaebuse esitaja isik ja kontaktandmed.

6.9. Enode vastab kaebusele 15 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest e-posti teel, märkides ära, kas Enode nõustub kaebusega ja millises ulatuses, põhjendades oma vastust.

6.10. Enode ei vastuta Kauba puuduste eest:
6.10.1. mis on põhjustatud Kauba juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
6.10.2. mis on põhjustatud Kauba ebaõigest kasutamisest;
6.10.3. juhul, kui Kauba detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

6.11. Enode ei vastuta Kauba normaalse kulumise eest selle kohasel kasutamisel.

6.12. Enode ei vastuta puuduse kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui Klient ei teavitanud selle esinemisest Kauba parandusse toomise hetkeks.

6.13. Kui parandusse toodud Kaupa ei ole kasutatud vastavalt Kauba kasutusjuhendile, siis Enode kauba puuduse eest ei vastuta.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Kui Kliendil on e-poe, Enode või Kauba osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@kasitoopood.ee või helistada telefonil: +372 5854 2221.

7.2. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on Kliendile tasuta. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuse, töökorralduse ja menetlusreeglitega tutvu palun veebilehel http://www.komisjon.ee.

7.3. Lisaks eeltoodule on tarbijatest Klientidel õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole https://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.4. Kui Klient esitab Kauba kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist Kauba Kliendile üleandmise kuupäevast ja hiljem selgub, et Kaup on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega Kliendile ja Enodele tekkinud kulud Klient.

7.5. Kui kaebuse aluseks oleva Kauba parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Kaup samaväärse Kaubaga.

8. Kliendi isikuandmete käitlemine

8.1 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

8.2 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.3 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel info@kasitoopood.ee või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8.4. Kliendi isikuandmete töötlemise korda vaata lähemalt: https://www.kasitoopood.ee/privaatsuspoliitika/